Facket – Arbetarnas fallskärm

Det är facket som har skapat den säkra och trygga grund som Sveriges arbetande befolkning vilar på idag. I cirka 100 år har denna ständigt drivande kraft sakta med säkert förbättrat arbetsförhållanden för män och kvinnor. Det är tack vare facket vi inte längre tvingas uthärda dagliga arbetspass där två siffror var normen och ordet rast var knappast något med talade högt om. Innan facket grundades existerade inte en säker anställning. Antingen accepterade du företags policy eller gick du arbetslös, vilket var lika med att inte äta då A-kassa var något man inte ens drömde om.

Idag har vi facket, vilket egentligen bara utgör den gemensamma kraften som arbetare alltid haft. Facket har tagit denna kraft och organiserat och format den till ett verkligt vapen. Företag kan långt ifrån göra som de vill. Försöker de överskrida regelverket krävs det inte lång tid innan facket höjer ögonbrynet. Dock är det viktigt att de anställda inser värdet i facket. Utan ett starkt medlemskap är det svårt att förbättra löner, arbetsvillkor och säkerhet för arbetarna.

Sverige har länge haft en stark tro till facket. Något har förverkligat de goda förhållanden vi har idag, där semester, bra löner och sjukersättning är något vi tar för givet.